Someone gay! Not Ellen! https://t.co/rel9TVqxa7

— Jenn Kaytin Robinson (@JennKaytin) November 25, 2019